torsdag 30. oktober 2008

Tridentinske messer på Katarinahjemmet

Pave Benedikt XVIs Motu Proprio ’Summorum Pontificum av 7. juli 2007 erklærte at Messeboken fra 1962 aldri var formelt avskaffet og at messen feiret etter denne messebok side om side med den nye messebokens form burde være tilgjengelig for alle katolikker som ønsker det.

Flere av menighetens medlemmer har bedt meg om dette. I følge ’Summorum Pontificum’ er det sogneprestens plikt å sørge for at dette ønsket blir imøtekommet. Derfor er jeg glad for å kunngjøre at fra og med november 2008 vil det feires en messe i måneden etter missale 1962.
Inntil videre vil p. Reidar Voith fra Vår Frue menighet i Porsgrunn feire disse messene. Jeg håper imidlertid at menighetens egne prester kan ta overta så snart vi er i stand til det.

p.Frode Eikenes
sogneprest