torsdag 30. oktober 2008

Sekter på Unge Voksne

Onsdag 5. november får vi besøk av dominikanerbroderen Arnfinn Haram som skal fortelle om 'Sekterisme og grupperinger i Den Katolske Kirke'. Dominikanerne har lange tradisjoner med å hamle opp med katarer og andre vranglærere, så ta med katekismen og kom!

Vi begynner som vanlig med messe kl. 18 i St. Olav kirke. 

p. Arnfinn har også en egen BLOGG