torsdag 30. oktober 2008

Flytting av 11-messen fredag 31. oktober

Fredag 31. oktober blir messen kl. 11 i St. Joseph kirke
istedet for i St. Olav.

Som vanlig er det lunsj etterpå i menighetslokalet.

ST. OLAV >>>>> ST.JOSEPH >>>>> LUNSJ