torsdag 6. november 2008

Globaliseringskonferansen

Globaliseringskonferansen 2008 er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad. Med sitt fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for de som arbeider for en annen og mer rettferdig verden. Globaliseringskonferansen gjennomføres på Folkets Hus i Oslo i dagene 6. - 9. november, og du kan lese mer om programmet og konferansen forøvrig her.

Også Caritas Norge er med på Globaliseringskonferansen 2008,
og inviterer sammen med FIAN, FIVAS og Regnskogfondet til seminar med temaet: "Når bistand gjør vondt verre: Verdensbanken - en bank som låner bort fattiges rettigheter til multinasjonale selskaper?". Seminaret, som holdes fredag 7. november kl. 16.00, tar for seg hva som skjer med de fattiges rettigheter når multinasjonale selskaper med støtte fra Verdensbanken setter i gang store gruve- eller vannkraftutbygginger. Temaet blir belyst ut fra konkrete eksempler - og vi vil også få eksempler på at det nytter å protestere!
Les mer om seminaret her.