tirsdag 28. oktober 2008

Return 2 sender

Hva betyr det for oss kristne at vi tror på Israels Gud?
I Romerne 11:18 formaner Paulus de kristne om ikke å glemme sine jødiske røtter. Tragisk nok skulle dette vise seg å skje relativt tidlig i Kirkens historie. Denne forglemmelsen har fått store konsekvenser for relasjonen mellom Kirken og det jødiske folk.
R2S::Konferansen 01.11.08 ønsker å øke vår bevissthet rundt den kristne troens jødiske røtter, og åpne øynene våre for de rike perspektivene som finnes i Guds lange frelseshistorie.

Velkommen til en spennende og lærerik konferanse! (påmelding her)

Program
10:30-11:00 Registrering
11:00-11:15 Åpning
11:15-12:00 I. Johannes Kleppe: Jesus blant skriftlærde og fariseere
12:15-13:00 II. Torkild Masvie: Messias og misjon, urmenigheten og GT
13:00-14:00 Lunsj
14:00-15:00 III. David Brickner (video) The Jerusalem dilemma
15:15-16:45
A. Påskemåltid – Din guide til troens jødiske røtter
B. Israelsk folkedans
C. Antisemittisme – Aktuelt i dag?
17:00-18:00 Middag
19:00-20:30 Kveldsmøte i Høgskolens kapell
- Dokumentarfilm fra Boombamelafestivalen 08
- Bønn og lovsang: Håvard Maurstad m/lovsangsteam,
”Gutta på tur” - Rolf Gunnar Heitmann og Olav Lende
Åpen kafé i festsalen etterpå med forfriskninger fra Israel,
spontan folkedans, kaffe, chai-te og jalla jalla…

Priser: (inkludert lunsj & middag)
Ved påmelding innen 28. okt. kr.250,- / Ved påmelding etter 28. okt. kr.300,-

Sted: Høgskolen i Staffeldtsgate, Staffeldtsgate 4. (inng. Linstowsgate)
Tid: lørdag 1. november fra kl. 10.30