tirsdag 28. oktober 2008

Caritas høstaksjon 2008


Kvinner i krig og konflikt 
Caritas Norge vil med årets høstaksjon sette søkelyset på kvinners situasjon i krig og konflikt. Når en krig eller voldelig konflikt oppstår, er kvinnene alltid blant dem det går verst ut over. Det er de som må bære hovedansvaret for å forsørge familien og holde den samlet, samtidig som arbeidet med å skaffe mat, vann og brensel blir vanskeligere og farligere. Kvinner utsettes dessuten i svært mange konflikter – og kanskje særlig interne og lokale konflikter – for systematisk seksuell vold og andre grove overgrep. Også når konflikten er over er det ofte kvinnene som må bære forsørger- og omsorgsbyrden, samtidig som de sliter med psykiske og fysiske ettervirkninger av det de har opplevd.

Du kan støtte arbeidet for å bedre og kvinners situasjon og sikkerhet i krig og konflikt ved å støtte Caritas’ høstaksjon 2008. Klikk her, eller send ditt bidrag til kontonummer 8200.01.93433 . Merk innbetalingen ”Høstaksjonen 2008”.