onsdag 24. september 2008

Nytt nummer av Broen på nett - og i din postkasse


Det landsomfattende katolske bladet Broen er nå ute med nytt nummer.

Hvis du har din sak i orden med den katolske kirkes medlemsregister skal du ha fått det i posten.
Hvis ikke kan du lese det på nett.