tirsdag 23. september 2008

Tidebønn

Tidebønnen er kirkens offisielle bønn. Den har vært bedt i kirken og særlig i klostrene opp igjenom hele kirkehistorien. Og den bes fortsatt. Tidebønnen kan bes alene med en tidebønnbok, eller man kan oppsøke et kloster og be sammen med munkene og nonnene. I Oslo finnes det flere muligheter for det. 

Lunden kloster
Matutin kl. 6.45
Laudes  kl. 7.30
Middagsbønn  kl. 13.10
Vesper  kl. 18.40 (lørdag/søndag kl. 18.20)
Kompletorium  kl. 20.10

St. Dominikus kloster 
Laudes kl. 8   (søndag kl. 8.30) 
Hverdag/lørdag: gå rundt og bank på i koret litt før kl. 8.
Vesper  kl. 19 (lørdag kl. 18.30 / ikke søndag) 

Sta. Katarinahjemmet 
Laudes kl. 7.30   (lørdag/søndag kl. 8.15)
Non  kl. 12.45 (lørdag/søndag kl. 14)
Vesper kl. 18 (lørdag i St.Dominikus kl. 18.30 / søndag kl. 18)

St. Joseph kirke
Laudes kl. 07.00 (mandag-fredag)
Vesper kl. 17.15 (mandag-fredag)
Kompletorium kl. 21.30 (mandag-torsdag)