onsdag 24. september 2008

Høringsmøte om pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i OKB

Mandag 13. oktober
kl 17-20
i Mariagården, Akersveien 16, Oslo

Formålet med møtet er å gi rom for en dialog omkring utkastet til pastoralplan, hvor prester og legfolk bes om å delta, og hvor biskop Bernt Eidsvig og representanter for arbeidsgruppen vil være tilstede.

Høringsmøtet vil, sammen med de skriftlige innspill som kommer inn, danne grunnlaget for den endelige revideringen av pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid i OKBs menigheter.

Hensikten med pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid er enkel: det er nødvendig å nedfelle et felles minimum for hva familier, barn og unge skal tilbys pastoralt i våre menigheter. Uansett hvilken menighet i OKB man bor i, skal det være forutsigbart hva foreldre, barn og unge kan vente å møte, til tross for de enorme forskjellene mellom våre menigheter.

Plan for høringsmøtet:
16.30 Møtelokalet åpnes, enkel mat tilgjengelig
17.00 Velkommen og åpningsbønn
17.10 Innledning v/biskop Bernt Eidsvig
17.20 Kort presentasjon av dokumentets hovedpunkter og arbeidsmåte på høringsmøtet
17.45 Inndeling i grupper etter alder man er interessert i å arbeide med
18.30 Pause m/kaffe + te, frukt + kjeks
18.45 Plenumssamtale, om de ulike aldersgrupper, deretter generelt. Representanter fra arbeidsgruppen refererer diskusjonen til bruk i det videre arbeidet.
19.45 Avslutningskommentar fra biskop Bernt Eidsvig
20.00 Slutt

Påmelding gjøres til: pastoralplan@katolsk.no innen 1. oktober 2008. Påmelding bør inkludere navn, menighet, samt bakgrunn i forhold til barne- og ungdomsarbeid.

Vi minner samtidig om at det også er mulig å komme med tilbakemeldinger, innspill og erfaringer skriftlig, ved å benytte høringsskjema. Du finner utkastet til pastoralplan her.

Vennlig hilsen
Arbeidsgruppens sekretærer
Marta Bivand Erdal og Ståle Wilhelmsen