onsdag 24. september 2008

Bønn for kall


Oslo katolske bispedømme fortsetter i år sin bønnekampanje for kall, hvor alle bispedømmets menigheter hver første fredag i måneden ber spesielt for kall i messen.

I Oslo markeres dagene også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messe kl. 18 i St.Olav kirke og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon.
.
.
.
.3. oktober: St. Elisabethsøstrene. St. Olav, Oslo.

7. november: Focolare-bevegelsen. St. Olav, Oslo.

5. desember: Saligprisningenes Kommunitet. St. Olav, Oslo.
.