torsdag 22. februar 2018

Religiøs kulturarv som ressurs

RELIGIØS KULTURARV SOM RESSURS
FOR INTERKULTURELL DIALOG
Ved kunsthistoriker Oddbjørn Sørmoen.
Onsdag 7. mars kl. 19.30
Dominikanernes foredragssal.
Alle er velkommen. Fri adgang.
Arr: St. Dominikus Klosters venner