torsdag 22. februar 2018

Kveldsbønn med Sant'Egidio

Fellesskapet Sant’Egidio inviterer deg til kveldsbønn tirsdag den 27. februar kl. 1845 i St. Joseph kirke. Refleksjonstemaet er pave Frans fastebudskap «Jeg oppfordrer først og fremst Kirkens medlemmer til å begi seg ut på fastetidens vandring med entusiasme, hjulpet av almissegiving, faste og bønn». Vi samles etterpå i Mariagården til refleksjon over temaet og hvordan det kan påvirke våre liv, handlinger og aktiviteter. Sant’Egidio fellesskapet er bygd på bønn, evangelisering og handling rettet mot de fattige. Velkommen!