tirsdag 24. oktober 2017

Pastorale behov i OKB

Biskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.
Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende?

Alle troende kan bli med på å hjelpe oss med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (klikk her).
Undersøkelsen er anonym.

Svarfrist: 7. november 2017