tirsdag 24. oktober 2017

Kommende prestevielser i OKB

Lørdag 21. april 2018 kl. 12 blir diakon Paul Opata presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt I. Eidsvig.

Lørdag 23. juni 2018 kl. 13.30 blir diakon Josef Ottersen presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt I. Eidsvig.

 Alle er velkommen til å feire de nye prestene.