onsdag 8. mars 2017

St. Olav sin egen fasteaksjon


Vi har vår egen fasteaksjon i menigheten.