fredag 10. mars 2017

Militærvalfart til Lourdes

Det har hvert år blitt arrangert militærvalfart siden ca. 1960. NUK har laget en folder.

OBS! Det er kort påmeldingsfrist (20. mars). Den kan nok forlenges noen dager, men ikke over en uke.

Forsvaret har eget permisjonssystem, se side 6. Egenandelen er nå generelt forhøyet med EURO 300, men katolikker kan søke NUK om å få denne dekket. Påmelding er å anse som søknad. (Derfor trenger man ikke å sende en egen søknad.)