lørdag 21. november 2015

Nytt om St. Dominikus

Dominikanerne har nyheter på sin hjemmeside

Informasjonsbrosjyre om kirken.