mandag 9. november 2015

Nytt katolsk kvinnenettverk - lørdag 28. november

Innkalling til ekstraordinært landsmøte og invitasjon til stiftelsesmøte for Nettverket Norges Katolske Kvinner NNKK 

I medhold av § 9 i lovene for Norges Katolske Kvinneforbund: – NKKF - innkalles herved til ekstraordinært landsmøte for å stadfeste vedtaket om oppløsning av NKKF som ble fattet på forbundets landsmøte 17. oktober 2015 i Mariakirken på Stabekk (vedtaket følger under innkallingen). 

Etter at landsmøtet er avsluttet, holdes stiftelsesmøte for Nettverket Norges Katolske Kvinner. Det ekstraordinære landsmøtet holdes lørdag 28. november 2015 kl. 14 i foredragssalen 
i St. Dominikus kloster, Neuberggt. 15, Oslo.  

Program: 
Kl. 14.00 Fremmøteregistrering og kaffe 
Kl. 14.30 Landsmøte 
 Kl. 15.30 Pause med litt å bite i 
Kl. 16.15 Nettverksmøte 
Kl. 18.00 Messe i St. Dominikus kirke