lørdag 16. mai 2015

p. Dariusz flytter til Kasakhstan

p. Dariusz Buras
Pave Frans har i dag utnevnt vår kapellan p. Dariusz Buras som apostolisk administrator av Atyrau i Kasakhstan.

I dagens første lesning hører vi om hvordan Mathias blir kalt til å ta på seg aposteltjenesten, og i dag har altså vår egen p. Dariusz blitt kalt til den samme tjenesten. Dette er trist for oss, men veldig bra for Kasakhstan, og forhåpentligvis til å leve med for p. Dariusz. Jeg kommer ...virkelig til å savne ham i menigheten.

Det apostoliske administratur Atyrau har ca. 2.000 katolikker og syv prester. Ca. 95 % av befolkningen er muslimer. Den apostoliske administrator er ordinarius loci, det vil si at han har de samme rettigheter og plikter som en biskop, men blir i regelen ikke bispeviet.

P. Dariusz feirer messen fredag den 22. mai kl. 18 i St. Joseph kirke med biskop Bernt Eidsvig som koncelebrant. Dette blir prestene og de troendes anledning til å ta farvel med p. Buras og takke ham for hans innsats i OKB og menigheten.