mandag 16. mars 2015

Thong Xanh

"THÔNG XANH" er en katolsk trosgruppe for vietnamesisk ungdommer i Norge. Målet er å styrke vår tro og vårt kristelig fellesskap gjennom aktiviteter! THÔNG XANH vil være fylt med sportslige aktiviteter, latter, dans, skuespill, sang, retrett, bønn, og det viktigste av alt, muligheten til å styrke vårt forhold med Herren!

Gruppen THÔNG XANH samles månedlig i det vietnamesisk pastoralsenteret i Oslo, Fredensborgveien 24N. Målgruppen er fra 15-24 år. Er du interessert? Send mail... til thy.ng@hotmail.com eller antonionhatcao@getmail.no.