torsdag 12. mars 2015

Ny spørreundersøkelse om familiesynoden

Vil du delta i spørreundersøkelse i forbindelse med Familiesynoden 2015?
I forbindelse med den ordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet den 4.-25. oktober, inviteres alle troende igjen til å besvare en rekke spørsmål rundt familiens situasjon av i dag.
Spørsmålene bygger på synoderapporten fra Familiesynoden i fjor. Meningen med årets spørreundersøkelse er refleksjon. Det er mange spørsmål, og du behøver ikke besvare alle, kun de som er relevante for deg. Svarfrist er 27. mars.
SPØRREUNDERSØKELSEN finner du her.