fredag 13. februar 2015

Pilegrimskonferanse i Selje 5. - 7. juni

I høve 1000-års minnet for Olav Haraldsson si ilandstiging på Selja inviterer vi deg som er engasjert i pilegrimsarbeid eller miljøspørsmål; tilsett eller frivillig i kyrkje, kommune, organisasjonar og lag. Les mer - PROGRAM