mandag 9. februar 2015

Internasjonal rosenkrans for fred

En gang i måneden ber vi rosenkransen på mange forskjellige språk sammen i St. Joseph kirke. Du er velkommen til å bidra med en dekade på ditt språk. 

Les mer.