onsdag 25. februar 2015

Bønn for kall: St. Josephsøstrene

150årsjubileum med St. Josephsøstrene!

I St. Olav domkirke feires kallsmesse torsdag 5. mars kl. 18.00.
Torsdag den 5. mars er det St. Josephsøstrene som inviterer.
Pater Jo Neve SM er hovedcelebrant.
Søstrene markerer samtidig 150–årsjubileum i Norge med utvidet kirkekaffe.

Andre viktige merkedager hos St. Josephsøstrene på Grefsen:

Torsdag 19. mars kl. 18.00 Festmesse på Festen for den Hl. Joseph
på Grefsen med pater Jo Neve som hovedcelebrant,  som feirer
sitt  50 års prestejubileum.

Lørdag 22. august kl. 18.00 Jubileumsmesse med biskop Bernt som
hovedcelebrant. Vi har denne dagen åpen dag helt fra kl. 15.00
på Grefsen.

Hjertelig velkommen!