søndag 22. februar 2015

BESØKSTJENESTE I ST. OLAV MENIGHET

Vi ønsker som menighet å være mer tilstede for våre eldre og syke, både de som bor hjemme, og de på sykehjem. Derfor ønsker vi å samle en gruppe besøksvenner som kan hjelpe oss.
Kunne du tenke deg å besøke en av våre syke eller eldre? Kanskje en gang eller to i måneden?
Det nye prosjektet koordineres av sr. Benedicte Sørensen Strøm S.J.C. i samarbeid med vår karitative koordinator Isabel Hillestad.

Ta gjerne kontakt med en av dem om du har spørsmål eller er interessert. Hvis du kjenner noen som kunne tenke seg å få besøk, si gjerne fra til menighetskontoret pr. telefon (22 98 21 65), eller på epost: besok.stolav@oslo.katolsk.no.

Sr. Benedicte: 994 87 086, benedicte.strom@katolsk.no
Isabel: 22 98 21 76, isabel.hillestad@katolsk.no