lørdag 10. januar 2015

TAKKEMESSE FOR HERMAN NIKOLAI MASSEN

MARISTENE INVITERER TIL TAKKEMESSE FOR
HERMAN NIKOLAI MASSEN
Maristene har gleden av å innby slektninger og venner av Herman Nikolai Reimers Massen til å delta i en takkemesse i St Josef kirke, Akersvn. 4, Oslo den 31.januar 2015 kl.15.00 Under messen vil Herman Nikolai gjenta de ordensløfter, som han avlegger på festen for Pauli omvendelse, 25.januar i maristenes novisiat i Davao, Filippinene. Denne gangen blir det provinsialsuperioren for marister i Europa, pater Hubert Bonnet-Eymard, som tar i mot løftene. Det blir en glede å ha vår nye medbror tilbake i vår lille kommunitet. Han får et pastoralt semester med p.Erik på Jessheim mens p.Andreas er på fornyelseskurs i Frankrike.
Etter messen blir det en mottagelse med enkel servering på Mariagården, Akersvn 16c. Hjertelig velkommen!