mandag 12. januar 2015

Den nordiske katolske familiekonferanse


Den nordiske katolske familiekonferanse
Samtalegrupper - messe - fest og underholdning 
Program for barn og unge
København, 1.-3. mai 2015 
Konferansens mål er å styrke familiesamholdet og la ekteskapets sakrament bli en ny evangeliserende kraft i vår tid
Les mer om program/priser/innhold: familiekonference.katolsk.dk
Meld familien din til: pastoral.okb@gmail.com