mandag 22. desember 2014

Utdeling av 4-årsbibel

For andre år på rad ble menighetens fireåringer invitert til å komme for å få en barnebibel som en slags førjulspresang.
Søndag 14. desember kom ca. 30 4-åringer til familiemessen for å få sine bibler. Menigheten deler ut barnebibelen til St. Olav forlag som inneholder 365 korte fortellinger fra Bibelen. Håpet er at barna i vår menighet sammen med foreldrene sine hver dag skal lære nye spennende ting gjennom disse bibelhistoriene.