fredag 26. desember 2014

C + M + B

I januar kan en få velsignelseskort for hjemmene våre.
På disse kortene som vanligvis festes over dørkarmen står det C+M+B + årstall. Det er initialene til de latinske ordene: Christus Mansionem Benedikat (Måtte Kristus velsigne dette hus).
På samme tid er det begynnelsesbokstavene til de Hellige Tre Konger, Casper, Melchior og Balthazar.

Hjemmene velsignes med nedenstående bønn når kortet settes opp:
Gud, vår himmelske far,
Ledsag alle,
som går ut og inn av denne dør,
med din velsignelse.
Hold din beskyttende hånd
over dette hus
i hele det nye år.

AMEN