søndag 14. desember 2014

Medlemsopprydding i Kirken

Mange katolikker flytter til landet og er aktive i kirken. Ikke alle er blitt registrert som medlemmer på en måte som myndighetene godkjenner. Kirken er derfor blitt pålagt å gå igjennom medlemsregisteret  og skaffe dokumentasjon på alle som er blitt registrert i bispedømmet i perioden 2010-2014.
(les mer)
Kirken ber derfor alle katolikker som er ankommet Norge i denne perioden om å fylle ut registreringsskjemaet som ligger lagt ut i kirken. Du kan også registrere deg online.