torsdag 27. november 2014

Soknepresten takker!

Jeg vil gjerne få takke alle som støtter menighetens drift og pastorale arbeid gjennom avtalegiro-ordningen. For 3. kvartal har vi mottatt kr 156797 fra 167 givere. Tusen takk til alle sammen. Om flere vil bli med å støtte menigheten på denne måten, så ligger det avtalegiroer på flere språk bak i kirken.

Tusen takk :-)
p. Pål