torsdag 7. august 2014

Velkommen til jubileum hos maristene

Erik Ruud
p. Erik Ruud
Andreas Rupprecht
p. Andreas Rupprecht
Maristene i Norge har gleden av å invitere  til et dobbeltjubileum. Pater Erik Ruud SM feirer 25 år som prest og p. Andreas Rupprecht SM 25 år som marist. P. Erik ble presteviet 2. september 1989, og p. Andreas avla sine ordensløfter 8. september 1989. Dette feires i forbindelse med med bønn for kall 4. september med messe i St. Olav domkirke i Oslo klokken 18 og påfølgende mottagelse med kort presentasjon i menighetssalen. Alle er hjertelig velkommen!

Dobbeltjubileet markeres også i høymessen i St. Olav domkirke 31. august klokken 11
og i høymessen i St. Gudmund på Jessheim, 7. september klokken 11.