tirsdag 22. juli 2014

Novene til Hellig Olav

En novene er en kjent bønneform i Den katolske kirke. Det er en bønn som strekker seg over ni dager. Karmelittnonnene i Tromsø har laget en novene som man kan be i dagene fram mot Olsok, Hellig Olavs festdag.

Les novenen her