onsdag 9. juli 2014

Maria i himmelen

Fredag 15. august kl. 11 blir det pontifikal høymesse i St. Olav kirke i anledning
Jomfru Marias opptakelse i himmelen.

....og prosesjon på lørdag!