torsdag 10. juli 2014

GABRIEL SALMELA AVLEGGER SINE EVIGE LØFTER

Broder Gabriel Salmela O.P. avlegger evige løfter på Sankt Dominikus fest 8. august, kl. 18.30 under messen i St. Dominikus kirke. Provinsial Prior, f. Michel Lachenaud fra Paris kommer.
Etter messen: mottagelse i haven. Alle velkommen!

Gabriel, som har bodd i Oslo i ett år, reiser så til sitt hjemland Finnland, for å lede dominikanernes “Studium Catholicum”,