søndag 18. mai 2014

Valg av nytt menighetsråd 2014

Fra søndag 18. mai til søndag 25. mai er det valg av nytt menighetsråd. Det er mulig å avgi stemme i kirken, på kirkekaffen og på nett hele uken. Liste over kandidater til valget finner du i egen flyer bak i kirken. Søndag 25. mai er det også stemmeurner ved St. Olav, St. Josef og St. Dominikus kirke.
Godt valg!

Oversikt over kandidater som er på valg.

Stem på nett.

De som sitter i rådet nå:
 • Sognepresten (velger tre personer til MR)
 • Annefi Torp (leder) - slutter
 • Are Hugo Pripp - slutter 
 • Jan Stanislaw Suchy - slutter
 • Lars Ole S. Djupdal - slutter
 • Regina Adahada  - slutter
 • Vigdis Glømmen - slutter
 • Marina A. Bleken - stiller til gjenvalg
 • Anne-Mette Ringdal - sitter 2 år til
 • Lars Blom - sitter 2 år til
 • Monica Bastias Espinoza - sitter 2 år til
 • Pedro Barrera - sitter 2 år til
 • Wenche Heimholt Isachsen - sitter 2 år til
 • Sr. Marie-Kristin Rioşianu (sekretær) - slutter