fredag 16. mai 2014

Kapellan Piotr flytter til høsten og erstattes av p. Wojciech Knutelski

P. Piotr Gwiżdż løses den 1. september 2014 fra stillingen som kapellan i St. Olav menighet i Oslo og utnevnes fra samme dag til kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand.

P. Wojciech Knutelski (ikke ennå ankommet bispedømmet) er med virkning fra 1. september 2014 utnevnt til kapellan i St. Olav menighet i Oslo.