mandag 10. mars 2014

Verdisaker

 
Pass godt på verdisaker og jakker.
Dessverre viser det seg at det foregår
en del tyverier i Kirken.
Vesker og jakker kan forsvinne
når man går fram til  kommunion.