mandag 10. mars 2014

Menighetens regnskap for 2013

Menighetens regnskap for 2013 er ferdigstilt. Det endte med et underskudd på kr. 233962,-.

Hovedpostene ser ut som følger:
1. Bidrag fra St. Olav Domkirke:
Fra kollketen:                                200.000
Bidrag til organiststillingen:           80.000
2. Kirkebidrag og gaver:                521.199
3. Gaver i forbindelse med liturgiske handlinger (dåp, ektevielse, begravelse)  27.500
4. Katekesekontingenter                     110.250
5. Kommunal støtte:                          2.253.221
6. Kirkekaffe og fredagslunsj:              96153
7. Salg av bil samt støtte til ny:          198244

Som vi ser ut fra inntektene, er den kommunale støtten den desidert største.
 Videre har vi mottatt 521.199 kroner i pengegaver. 
Det er vi meget takknemlige for, og disse gavene er avgjørende for menighetens økonomi.
 Imidlertid, når det gjelder disse gavene, ser vi at det noen  få som gir mye.

De største utgiftene i 2013:
1. Personale, inkl arbeidsgiveravgift og forsikringer:    2422386
2. Eiendomshold (inkl. oppussing av men.sal):               496013
3. Katekese:                                 125889
4. Kontorhold (telefon, porto kopiering):   273899
5. Menighetsaktiviteter:                     73796
4. Bilhold (inkl. kjøp av ny):               310721
Menighetens største utgiftspost er personale. Vi har 11 ansatte i ulike stillingsbrøker som tjener fellesskapet ved  å sørge for at det administrative fungerer, at vi har kateketer som underviser våre barn, at grupper får rom å  være i, og at det er rent og pent og mye mye mer. I 2013 har vi oppgradert deler av menighetssalen. Dette  synes ikke så godt om man ikke løfter blikket, først da ser man de nye platene og lysene i taket som gjør salen  til et bedre sted å være. I 2014 må vi bygge om kjøkkenet og oppgradere standarden i resten av lokalet. 

Fullstendig revidert regnskap og balanse vil bli kunngjort i Menighetsbladet som kommer ut senere i vår/sommer.