fredag 28. februar 2014

Vi trenger ressurspersoner til menighetsbladet

Menighetsrådet ønsker at det blåses mer liv, og derfor penger, inn i menighetsbladet. Det er satt av penger i budsjettet for 2014 til to utgivelser i året, men bladet trenger en redaksjon!

Vi trenger:
-Skribenter
-Fotografer
-Layoutmedårbeider

Bladet kommer ut 2 x i året og har et opplag på 10.000 eks.
Interreserte kan ta kontakt med sognepresten: pal.bratbak@katolsk.no
eller bladets redaktør Henriette Teige: henriette.teige@katolsk.no