fredag 28. februar 2014

Korsvei i fastetiden

Hver fredag kl. 17.15 er det korsvei i St. Olav kirke.
Bli med og vandre i Jesu lidelseshistorie på vei til korset!