søndag 5. januar 2014

Eritreisk prest i Akersveien

Den 31. desember 2013 ankom p. Teklehaimanot Asfaha («Aba Tekle») Oslo. Han er født i Asmara i Eritrea og ble presteviet i 1986, og virket i Eritrea og Etiopia frem til 1993.
Etter tre års studier ved Gregoriana i Roma jobbet han i Italia. Aba Tekle behersker tigrinja, bilen, amharisk, italiensk og engelsk. Han feirer messer både etter latinsk og geez-alexandrinsk (etiopisk) ritus. Han er tilknyttet innvandrersjelesorgen i OKB, med spesiell fokus på eritreere.

Vi ønsker Aba Tekle hjertelig velkommen til Norge!