søndag 5. januar 2014

Familieåret 2014 / Rok Rodziny 2014

I 2014 skal OKB ha spesielt fokus på familien og på hverdagstroen og det stedet der denne leves ut aller mest, familien og hjemmet. Det har akkurat vært en verdensomspennende spørreundersøkelse om den pastorale situasjon for familiene. Og det skal være en ekstraordinær bispesynode om familien i oktober 2014 i Roma, der resultatene fra undersøkelsen tas med.
Pastoralavdelingen har opprettet en facebookside som heter Familie2014. Her vil det jevnlig legges ut tips, refleksjoner, glimt av hverdagstro og forslag til hvordan man kan leve troen i familien. Her vil det også legges informasjon om arrangementer osv. Følg med på denne siden gjennom året!