mandag 11. november 2013

Adventssamling for eldre

CFC— Youth for Christ i samarbeid med menigheten ønsker å adventsamling for eldre
lørdag 30. november 2013 kl. 12.00. 
Vi samles i menighetssalen, Akersveien 5. 
Det blir enkel underholdning og ungdommer fra YFC sørger for underholdningen. Vi syntes det ville være riktig hyggelig om du/dere har anledning til å komme.
Det er ikke bindende påmelding, men på grunn av servering er det fint om vi vet omtrent hvor mange som kommer. 
Telefon menighetskontoret 22 98 21 65.