søndag 20. oktober 2013

Menighetens juniorkor på Roma-tur

17 medlemmer av juniorkoret i St.Olav, i alderen 14-19 år, har kommet hjem etter vellykket fem dagers tur til Roma. Koret hadde to oppdrag: synge i norsk messe i Peterskirken og i norsk messe i kirken S. Carlo al Corso.

Den første i forb. med den nasjonale valfarten, den andre ved min-nedagen for Olav den Helliges omvendelse. Koret hadde forberedt seg grundig, og høstet mange lovord for sangen i disse messene. De fikk også oppleve paveaudiens på Petersplassen i fint vær, og var sammen med andre norske valfartsdeltagere ved den avsluttende middagen på det pavelige universitet Angelicum.

Ledere på turen var Kristine Dingstad, Helge Landmark og Olav Verpe. Selvfølgelig ble det også tid til å være turister i Roma. Og takk til pater Pål Bratbak, som spanderte pizza på koret en av kveldene. Takk for turen!  Helge Landmark