onsdag 30. oktober 2013

Bønn for de døde i november

november ber vi for våre avdøde. Hvis du har noen du vil be for, så noter navn i boken som ligger bakerst i kirken denne uken, så blir det tatt med i menighetens forbønn.