tirsdag 10. september 2013

Invitasjon til første løfter hos St. Josephsøstrene 28. september

Vi har gleden å invitere til våre novisers avleggelse av de første klosterløfter:
    null
  • Sr. Catarina – Tran Thi Ngoc Hong
  • Sr. Elisabeth – Nguyen Thi Phuong Danh
  • Sr. Maria – Phan Thuy Dai
  • Sr. Anna – Hoang Ngoc Hien
  • Sr. Anna Vy – Nguyen Dinh Kim Vy
  • Sr. Agata – Nguyen Thi Tin
Denne enkle seremonien skjer under en festmesse med biskop Berislav Grgić som hovedcelebrant lørdag 28. september i St. Joseph kirke, Akersveien 4, kl. 12.00.
Etterpå er det mottagelse i St. Sunnivas skoles aula.
Alle er hjertelig velkommen!