tirsdag 3. september 2013

Bli med og be for fred!

AleppoLørdag 7. september klokken 18.00 feires det fredmesse for Syria i St. Olav domkirke. Messen er ledd i den verdensomspennende bønn- og fastedagen for Syria, som  pave Frans har igangsatt.
Det blir sang fra kaldeisk kirkegruppe og kollekt til Caritas' og Bibelselskapets arbeid i Syria.
Umiddelbart etter messen blir det en kort appell i kirken ved Stein Mydske om situasjonen i Syria, med særlig vekt på landets kristne. Mydske er tidligere generalsekretær i Bibelselskapet og kjenner Syria godt etter en rekke reiser i landet.