onsdag 3. juli 2013

Program for Olsok i Trondheim

Et innholdsrikt program over fire dager for å feire Hellig Olav, Norges evige konge. Vi nevner spesielt tre viktige begivenheter:
Egil Mogstad diakonvigsles søndag 28 juli kl. 14:00 i Stiklestad gamle kirke.
Den tradisjonelle messen i Nidaros domkirke den 29. juli begynner kl. 14:30 og ikke tidlig på morgenen slik det har vært tidligere.
Årets olsokforedrag blir ved p.Olav Müller, med tittelen "Hellig Olav som lovgiver".

Last ned programmet