lørdag 6. juli 2013

Kirkekaffe!Etter over 50 år som primus motor for kirkekaffen i St. Olav menighet trekker Bjørg Halmøy seg velfortjent tilbake og overlater roret til Lina Teh, som tiltrer søndag 7. juli og kan treffes på telefon 47158282.